Logistics utökar och startar sin nya site. Denna siten kommer vara på 1500 m2 och innehålla små till mediumprodukter.